Woorden die een plaats aangeven

Zoals uit de volgende voorbeelden duidelijk wordt zijn er veel "plaatsen" die de vorm مَفْلَع اثلالاثى

neerbuigen (a;u): moskee: مَسْجِد, مَساجِد
schrijven (a;u): kantoor: مَكْتَب, مَكاتِب bieb, boekhandel: مَكْتَبَة, مَكْتَبات
zwemmen (a;a): zwembad: مَسْبَح, مَسابِح
eten (i;a): restaurant: مَطْعَم, مَطاعِم
koken (a;u/a): keuken: مَطْبَخ, مَطابِخ
testen (a;u): laboratorium: مَخْبَر, مَخابِر
beindrukken (a;a): printkamer: مَطْبَع, مَطابِع
rijden (i;a): boot: مَرْكَب, مَراكِب voertuig: مَرْكَبة, مَرْكَبات
binnengaan (a;u): ingang, vestibule: مَدخَل, مَداخِل
spelen (a/i;a): speelplaats: مَلْعَب, مَلاعِب
stevig plaatsen (a;i/u): post: مَرْكَز, مَراكِز
presenteren: museum: مَتْحَف, مَتاحِف
vrij rondlopen, grazen: theater: مَسْرَح, مَسارِح
versie: 21 april 2006; copyright: Drikus Kleefsman