Overzicht 1-dimensionale automaten

Cellular automata

De links (0..255) onderaan de pagina laten figuren zien van 1-dimensionale cellular automata. Het gaat hierbij om 255 verschillende automaten, met voor elke automaat een eigen rule. De rule vormt het programma voor de automaat.

Bij het maken van deze figuren is steeds uitgegaan van een begintoestand waarin één cel de waarde 1 (een witte cel) heeft en alle andere cellen de waarde 0 (deze cellen met de beginwaarde 0 worden niet getoond in de figuur). Elke volgende generatie van cellen krijgt zijn waardes door gebruik te maken van de rule. In elke figuur is de rule door middel van acht blokjes linksonder in de figuur aangegeven.

Voorbeeld rule 2

Een simpel voorbeeld is rule nummer 2 (de figuur staat onder link 2 hieronder). De nieuwe toestand van een cel wordt bepaald door de oude waardes van 3 cellen: de waarde van de cel zelf en die van zijn beide buren. Volgens de weergave van de rule links-onder in de figuur zal de nieuwe waarde van de cel alleen wit worden (ofwel: de waarde 1 krijgen) als alleen de oude waarde van de rechterbuur ook wit is. Alle andere combinaties leveren een zwarte cel als resultaat op. Het effect van de regel is te zien in de omgekeerde driehoek. Daar staat in de eerste rij één enkele witte cel (de beginsituatie). Hou er nu rekening mee dat de waarden rechts en links van deze cel allemaal de waarde 0 (zwart) hebben. De nieuwe waarde van de cel linksboven de witte cel krigt in de volgende rij de waarde wit, omdat voor die cel geldt dat de oude waardes daaronder (zwart, zwart, wit) waren. En dat geldt alleen voor die cel. Op dezelfde manier is ook te zien dat bij de volgende rij (de volgende generatie) hetzelfde geldt. Op die manier ontstaat dus de naar links lopende witte rand in de figuur.

Interessantere patronen

Zie de rules 60, 90, 105, 110.

Op de site van Wolfram.com is meer te vinden over deze automaten.

versie: 17 maart 2008; copyright: Drikus Kleefsman