Index

Symbols (1)

De volgende twee links zijn overgenomen van Andreas Prolop van uni Hannover. De aanpak is geschikt om wiskundige tekens in een tekst tussen te voegen. Er wordt gebruik gemaakt van Unicode codering (utf8), de standaard codering in Xml.

De pagina met math symbolen  (helaas: het symbool Union ontbreekt in het font)

De pagina met utf8 symbolen van vreemde talen

.

Een voorbeeld uit de eerste pagina:
∆u  =  Δu  =  n

i = 1
2u/∂xi2

Symbols (2)

De volgende link is geschikt om een symbool toe te voegen als gif/png plaatje.

veel symbolen als plaatje

De link verwijst ook naar pagina's waarop wordt aangegeven hoe de plaatjes in html te gebruiken en naar hulpprogramma's.

Symbols (3)

Als het schrijven van wiskundige uitdrukkingen de hoofdmoot van het werk wordt is het waarschijnlijk verstandig over te schakelen naar LaTex of gebruik te maken van een op MathML (wiskunde in xml-notatie) gebaseerde notatie. Als editor voor simpele MathML uitdrukkingen kunnen we gebruik maken van de Math module van Open Office! Maar het weergeven in html van ingewikkelde uitdrukkingen zal nog een tijdje lastig blijven. Pdf-formaat is makkelijker. MathML lijkt ook veel gebruik te maken van ddt entiteiten, wat het gebruik van schema's er niet gemakkelijker op maakt. Als je alleen een beperkt aantal formules in html wilt noteren lijkt MathMl ook op overkill.

Symbols (4)

Veel fonts beschikken over een beperkte implementatie van wiskundige karakters. Op de meeste windows machines is het font font-family: "Lucida Sans Unicode" geinstalleerd. Daarin staan een heerlijkheid aan symbolen.

versie: 15 juni 2006; copyright: Drikus Kleefsman