Geschiedenis

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Belangrijke jaartallen in de geschiedenis van de Informatica

 • 1890. Het ''Bureau of the Census'' moedigt een vroegere werknemer, Herman Hollerith, aan om 's werelds eerste geautomatiseerde informatie-verwerker te maken. Het reultaat was de ponskaartmachine. In 1911 ging Hollerith's bedrijf samen met een ander, om IBM te vormen.
 • 1936. Church-Turing stelling. Informeel stelt de Church–Turing stelling dat, als er een algorithme (een procedure die na een onbekend aantal stappen halt houdt) is, er ook een equivalente Turing Machine of applicabele lambda-function voor het algorithme bestaat.
 • 1941. Zuse bouwt de eerste computer, de Z3, een binaire 64-bit floating point progammeerbare calculator (wel loops, geen if-statements). De calculator werkte met een geheugen en met een reken-unit die van telefoon-relais was gemaakt.
 • 1947. John Bardeen, Walter Brattain en William Shockley vinden de transistor uit. Zij kregen daarvoor in 1956 de Nobelprijs voor natuurkunde.
 • 1948. Shannon legt grondslag voor de information theorie/communication theorie met zijn paper ''A Mathematical Theory of Communication'', gepubliceerd in de Bell System Technical Journal.
 • 1954. Bij IBM ontstaat de eerste versie van FORTRAN (Formula Translating System). De eerste compiler wordt in 1957 geleverd. De taal is special is speciaal geschikt voor complexe berekeningen binnen wetenschap en techniek.
 • 1959. COBOL (COmmon Business-Oriented Language) ontstaat, een taal speciaal gericht op het verwerken van bedrijfsgegevens (het batchgewijs verwerken van records).
 • 1961. Charles Bachman van de General Electric Company introduceert het Integrated Data Store (IDS) systeem, een wegbanend database management system dat gebruik maakte van nieuwe opslag technologie en onder andere nieuwe soorten schema's en logging-faciliteiten kende.
 • 1970. De term Relationele Database werd door E. F. Codd geintroduceerd in een artikel "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" dat in 1970 werd gepubliceerd. In de zeventiger jaren wordt, mee op de aanbevelingen van Codd, door IBM System R en door UCB Ingres ontwikkeld. Deze beide producten zijn de voorlopers van de huidige relationele databases en van SQL.
 • 1971. De Database Task Group (DBTG) van Codasyl publiceert een formele standaard waarin wordt beschreven hoe talen (in het bizonder COBOL) door databases behoren te navigeren.
 • 1974. Vint Cerf, Yogen Dalal en Carl Sunshine leggen het TCP protocol vast.
 • 1981. De IBM-PC wordt op 12 augustus 1981 door IBM geïntroduceerd. Het was een 16-bits computer met een 20-bits adresbus, gebaseerd op de 8086/8088-microprocessor die draaide op 4,77 MHz
 • 1985. Microsoft ontwikkelt, nog samen met IBM, Windows-1.0
 • 1989. Tim Berners-Lee, werkend voor CERN in Geneve, schrijft zijn voorstel om te komen tot een WorldWideWeb.
 • 1997. UML komt als standaard modelleertaal beschikbaar. Ontworpen door James Rumbaugh, Grady Booch en Ivar Jacobson. Geschikt voor het maken van object-georiënteerde analyses van systemen.
 • 2004. Het sociale netwerk Facebook start. Gebruikers kunnen persoonlijke profielen aanmaken en andere gebruikers als vrienden toevoegen. In 2010 zijn er 500 miljoen gebruikers.