Main Page

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

De geschiedenis van de School of ICT van de Hanzehogeschool Groningen

Doelstelling: het in grote lijnen weergeven van de oorsprong van de school of ICT.

Feiten
  • de organisatie-onderdelen waaruit de huidige school is ontstaan: organisatie
  • de namen van docenten, leidinggevenden, administratie: personen
  • aantallen studenten: aantallen
Ontwikkelingen, meningen en anecdotes

Iedereen die voor 2003 op de school of ict, of een van zijn voorgangers, heeft gewerkt en/of gestudeerd wordt uitgenodigd mee te werken. Heeft u een anecdote, een mening over veranderingen in het onderwijs, over Blackboard, over het hbo-nivo, het contract-onderwijs, vrouwen in de informatica: opmerkelijk

Belangrijke jaartallen informatica

Pas in 1989 werd er voor het eerst nagedacht over het maken van een World Wide Web. En de eerste (electronische) computer is er sinds de tweede wereldoorlog. Een paar van dit soort feiten is hier te vinden: geschiedenis

Internet adressen

Een aantal internet adressen over de geschiedenis van het informatica-onderwijs, het hbo en over de Hanzehogeschool.