hbo informatica onderwijs, internet refs

  1. “Iets met Computers” is de titel van het proefschrift van R.L.H van Dael (2001), waarin de opkomst van het informatica-onderwijs op universitair en hbo niveau beschrijft. Opmerkelijk is dat vanaf het begin er een tweedeling is in informatica en bestuurlijke informatica. En dat tussen beide een zekere wrevel is te constateren: Ruud van Dael

  2. Op Youtube.com staat een promotie-video “de geschiedenis van de Hanzehogeschool”, waarin de voorzitter van het CvB, Henk Pijlman, de huidige Hanzehogschool ziet als een vervolg op het beroepsonderwijs zoals dat sinds eind 1700 in Groningen wordt gegeven: Henk Pijlman

  3. “Hogescholen en hbo in historisch perspectief” is de titel van een artikel van Ad van Besten over het ontstaan van het huidige hbo in Nederland: Geschiedenis Hogescholen


versie: 2010
version layout: 2020
© Drikus Kleefsman