index tools

web programs, de Eclipse tool met wtp plugin

Doel

  • maken van een simpele, maar volledige java web-applicatie. De applicatie is welliswaar zo simpel dat ze nauwelijks serieus genomen kan worden. Maar de meeste onderdelen die in een dergelijke applicatie voorkomen zullen wel de revue passeren.
  • Voordelen laten zien van gebruik van tools. De voordelen zijn dermate groot dat het alleen werken met een Notepad editor te veel gaat lijken op zelfkastijding.

Het doel is niet om de gemaakte java-code te bespreken.

Uitwerking

Begonnen wordt met het aanmaken van een database en het maken van een jdbc programma om de database te benaderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een texteditor als Notepad voor het aanmaken van het java-programma en van de standaard java-tools die in de java-JDK aanwezig zijn.

Daarna wordt hetzelfde nog eens gedaan, maar nu met behulp van van Eclipse. De voordelen van een tool als Eclipse (en vergelijkbare tools als JBuilder van Borland en JDeveloper van Oracle) worden hiermee hopelijk direct duidelijk: de syntax wordt gecontroleerd, methodenamen worden automatisch aangevuld en er is een gemakelijke debugging-faciliteit. In dit voorbeeld wordt nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wtp-plugin van Eclipse biedt.

Hierna wordt het opzetten van een web-programma voorgedaan. Er wordt een servlet gemaakt en een JSP-pagina. Vanzelfsprekend wordt ook in het webprogramma weer een link gelegd richting de database, zowel in het JSP-programma als in het servlet-programma.

Hierna worden de extra mogelijkheden die de wtp-plugin biedt voor het maken van een servlet en JSP-pagina. Er wordt getoond hoe binnen Eclipse ook een servlet-programma kan worden gedebugged. En dat de xml- en jsp-editor het maken van web-files kan vergemakkelijken.

versie: 3 mei 2006; copyright: Drikus Kleefsman