Einstein 1879 - 1955

Zijn leven, van jaar tot jaar

1879 Geboren 14 maart 1879, te Ulm, Duitsland
1879 Albert Einstein wordt te Ulm (Duitsland) geboren als zoon van joodse ouders, Hermann Einstein (1847-1902) en Pauline Koch (1847-1902).
1880 De Einsteins verhuizen naar München.
1881 Zijn zus Maja wordt geboren.
1888 Albert gaat naar de Luitpold school in München.
1889 Op 10-jarige leeftijd begint Albert zo veel als mogelijk te lezen over wetenschappelijke onderwerpen. Zijn oom Jakob geeft hem problemen op. Op 12-jarige leeftijd bedenkt hij een eigen bewijs voor Pythagoras’ a²+b²=c². Als 6- tot 13-jarige volgt hij vioollessen.
1894 De Einsteins verhuizen van München naar Pavia in Italië. Albert blijft tot 1895 in een kosthuis te München om de school af te maken.
1895 Albert probeert door het afleggen van een toelatingsexamen direct toegang te krijgen tot de hogeschool, maar dit mislukt. Zijn familie stuurt hem dan naar Aarau om de middelbare school af te maken.
1896 Albert slaagt voor de middelbare school en gaat daarna naar de ETH (afkorting voor Eidgenossische Technische Hochschule) in Zürich.
1898 Albert wordt verliefd op zijn hongaarse klasgenoot Mileva Maric.
1900 Studeert af op de ETH
1901 Albert wordt Zwitsers staatsburger en is zonder werk. Mileva raakt zwanger.
In de herfst vindt Albert werk als tutor in Schaffhausen. Mileva gaat eerst naar Stein Am Rhein en dan naar Hongarije waar zij in haar ouders huis bevalt. Albert verhuisd naar Bern
1902 In januari krijgt Mileva Lieserl, die ter adoptie wordt afgestaan. Lieserl wordt ziek en wat er verder van haar is geworden is onbekend. Albert krijgt een baan bij het zwitsers patent bureau. Hermann Einstein sterft.
1903 In januari trouwen Albert en Mileva.
1904 Mileva krijgt haar eerste van twee zonen, Hans Albert (1904-1973). Deze wordt later hydrolisch ingenieur.
1905 “Annus Mirabilis”, Einstein’s “wonderjaar”. Hij publiceert in “die Annalen der Physik” een aantal zeer belangrijke “papers”.

  • Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt over het fotoelectrosche effect en licht-quanta.
  • Die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen over de brownse beweging.
  • Elektrodynamic bewegter Körper> over de speciale relativiteitstheorie
  • die Trägheit eines Körpers von seinem Energieeinhalt abhängig? waarin de gelijkheid van massa en energie wordt besproken.

1906 Albert is nag steeds inspecteur voor het zwitsers patent buro
1907 Weer papers: –Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der spezifische Wärme, quantum-theorie voor vaste stoffen. Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen, het principe van de gelijkheid van gravitatie en versnelling.
1909 Hij wordt “universitair docent” aan de universiteit van Zürich.
1910 De tweede zoon Eduard wordt geboren (1910-1965). Deze zou later aan schizofrenie lijden.
1911 Albert wordt professor aan de duitse Karl-Ferdinand universiteit in Praag. Hij voorspelt de buiging van het licht van sterren bij een eclips (maar heeft de grootte van de afwijking fout). Albert is de jongste deelnemer aan de Solvay Conferentie (deelnemers alleen op uitnodiging) te Brussel. Dit is de eerste wereldwijde natuurkundeconferentie.
1912 De einsteins gaan naar Zürich, waar Albert professor in de theoretische natuurkunde krijgt op de ETH
1913 Einstein werkt verder aan een nieuwe gravitatie-theorie
1914

Einstein wordt hoofd van het Kaiser Wilhelm Institut in Berlijn en professor in de theoretische natuurkunde op de berlijnse universiteit. De familie vertrekt in april naar Berlijn, maar Mileva en de beide zonen keren na 3 maand terug naar Zürich. De echtscheidingsprocedure begint. In augustus start Wereldoorlog I

1915 Einstein maakt de algemene relativiteitstheorie af schrijft zijn paper: Feldgleichungen der Gravitation met daarin de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie. Ondertekent “Manifesto to Europeans”.
1916 Albert publiceert het boek “-Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie” waarin hij de algemene relativiteits-theorie uitlegt. Wordt voorzitter van de “Preuszischen Akademie der Wissenschaften”.
1917 Einstein stort in en wordt ernstig ziek. Zijn nicht Elsa verpleegt hem tot hij weer beter is.
Hij publiceert zijn eerste paper over de cosmologie, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, waarin hij de “beruchte” kosmologische term introduceert. Hij wordt hoofd van het Kaiser Wilhelm Instituut.
1918 Einde eerste wereldoorlog. Revolutie in Duitsland.
1919 Albert trouwt met zijn nicht Elsa (1897-1934), die 2 dochters had uit een vorig huwelijk. Op 29 mei wordt door britse wetenschappers een bevestiging gemeten van de algemene relativiteitstheorie gedurende een eclips.
1920 Anti-semieten vallen de relativiteitstheorie en Einstein aan.
1922 Einstein krijgt de Nobel-prijs voor natuurkunde 1921 voor zijn werk op het terrein van de theoretische natuurkunde en, meer speciaal, op het terrein van het foto-elektrisch effect. Werkt aan een “unified field theory”.
1924 Inwijding van het Einstein Institut in Potsdam. Hij schrijft Quantentheorie des einigatomigen idealen Gases, de “Bose-Einstein” statistiek in de quntumtheorie.
1927 Is aanwezig op de 5e Solvay-conferentie, waar de dialoog met Bohr begint rond de grondbeginselen van de quantummechanica.
1928 Einstein is weer bezig met het ontwikkelen van zijn “unified field theory”
1930 Einstein maakt een uitgebreid bezoek aan California
1932 Einstein is benoemd tot professor aan het Institute for Advanced Study te Princeton, New Jersey (Vereneigde Staten) en wil zijn werk verdelen tussen Princeton en Berlijn.
1933 Hitler komt aan de macht in Duitsland. Albert en Elsa vertrekken naar de Verenigde Staten. Ze gaan wonen en werken in Princeton.
1935 De discussie rond de geaccepteerde grondbeginselen van de quantummechanica wordt nieuw leven ingeblazen door de Einsten-Rosen-Podolski paper: Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?
1936 Elsa sterft.
1939 Start van wereldoorlog II. Einstein schrijft brief aan Franklin D. Roosevelt waarin hij waarschuwt voor de mogelijkheid dat Duitsland de atoombom bouwt.
1940 Einstein wordt amerikaans staatsburger onder behoud van het zwitsers staatburgerschap.
1945 Atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Einde twede wereldoorlog.
1948 De paper Generalized theory of gravitation, bewijs voor doorgaande pogingen om tot een “unified field theory” te komen.
1949 Mileva sterft.
1952 Einstein wordt de post van president van Israel aangeboden. Hij wijst af.
1955 Einstein sterft op 18 april.

versie: 5 mei 2006
version layout: 2020
© Drikus Kleefsman