index arabic

Het leren van Arabisch

Het arabisch is een taal die door de mensen uit het midden-oosten en noord-africa wordt gesproken. Bijvoorbeeld door de inwoners van Syrie, Libanon, Egypte, Yemen, Marokko. Landen waarvan men misschien, ten onrechte, vermoedt dat er ook arabisch wordt gesproken, zijn Turkije en Iran. De gesproken taal in de landen waar arabisch wordt gesproken is vaak een soort dialect. Het officiele arabisch (MSA, "het arabisch van de Koran") wordt gebruikt bij officiele gelegenheden, in kranten en op radio en televisie.

Voor een nederlander geeft het leren van de taal nogal wat moeilijkheden. De structuur is een andere dan van de eigen taal en van de westerse talen die op de middelbare school zijn onderwezen. De klanken zijn anders. Het schrift is anders. En de gewoonten (leefwijze, begroetingen, etenswaren) zijn anders. Kortom, er is veel te leren.

Het arabische schrift

Het is een goed idee om te beginnen met het leren van het lezen en schrijven van het arabische alphabet. Het is een duidelijk afgebakende opdracht en je leert tegelijkertijd de arabische klanken kennen. Het arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven. Het alphabeth heeft 28 tekens. Er zijn daarnaast extra tekens om klinkers weer te geven (deze worden meestal weggelaten, zonder deze tekens wordt de tekst ook wel begrepen). De handschriften kennen een aantal kleine variaties waarvan de meestvoorkomende moeten worden herkend. Verder wordt het arabische schrift ook als versiering gebruikt.

Op de site van Madinaharabic.com staat een inleiding op het arabische alphabeth (menu-optie "arabic reading course"). Het plezierige van deze site is dat ook de uitspraak van de letters via mp3-files is te horen.

De arabische taal

Het is goed mogelijk om in het arabisch veel zinnen te maken zonder gebruik van werkwoorden. Het gaat dan voornamelijk om zinnen die in het nederlands worden gevormd met de werkwoorden "zijn" of "hebben". Voorbeelden zijn: Dat is een huis. Daar is het huis van de dokter. De dokter heeft een zoon. Dit is mijn boek. Nadat dit is geleerd kan men vervolgens leren hoe zinnen met werkwoorden worden gevormd.

Op dezelfde site van Madinaharabic.com staat een inleiding op het maken van arabische zinnen zonder werkwoorden (menu-optie "arabic language course"). Het plezierige van deze site is dat ook nu de uitspraak van de zinnen via mp3-files is te horen.

Meer leren

De links hieronder zijn niet bedoeld als een cursus. Alleen via de link "Interessante informatie op het internet" is een verwijzing naar cursusmateriaal te vinden dat verder gaat dan eerder genoemde Madinaharabic.com. De overige links zijn naar enkele woordenlijstjes en een korte samenvatting van de grammatica.

versie: 11 november 2007; copyright: Drikus Kleefsman