Arabisch keyboard

Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om verschillende talen met allerlei leestekens door elkaar te gebruiken. Op het windows operating system is het mogelijk om tegelijkertijd meerdere keyboard definities te laden. En door een op te geven key-combinatie kan dan van de ene naar de andere keyboard-definitie worden overgestapt. De setting kunnen worden gedaan onder: Start | Control Panel | Regional and Language Options | tabblad Languages | knop Details... De layout van het arabische toetsenbord ziet er standaard als volgt uit (bron wikipaedia, arabic keyboard):

ascii left-to-right

Het intoetsen van de letter 'q' op een querty-toetsenbord zal, als het arabisch actief is, in Notepad of een andere tekstverwerker die het aankan worden weergegeven als een ض.

In het arabisch wordt naast de bekende sumbolen voor cijfers, 1 2 3 ..., ook andere symbolen gebruikt. Deze zijn niet terug te vinden op het toetsenbord. De eenvoudigste manier om deze symbolen toch te kunnen schrijven is door gebruik te maken van Start | All Programs | Accessories | System Tools | Character Map. Selecteer daar het font dat gebruikt gaat worden om te zien of het font de gewenste symbolen ook weergeeft. Bij gebruik van een font als Times New Roman of van Traditional Arabic is het mogelijk om de volgende cijfersymbolen te vinden: ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩. Het is ook mooi om de andere mogelijkheden die het font Traditional Arabic geeft te zien. Het is met dit font mogelijk om in windows ook combinaties van tekens te maken (allerlei ligaturen). En er is in de unicode-tabel blijkbaar een apart symbool gereserveerd voor allah (unicode FDF2).

versie: 11 november 2007; copyright: Drikus Kleefsman