Het leren van Arabisch

Het arabisch is een taal die door de mensen uit het midden-oosten en noord-africa wordt gesproken. Bijvoorbeeld Syrie, Libanon, Egypte, Yemen, Marokko. Landen waarvan men misschien, ten onrechte, vermoed dat er ook arabisch gesproken zijn Turkije en Iran. De gesproken taal die in de landen waar arabisch wordt gesproken is vaak een soort dialect. Het officiele arabisch (MSA, “het arabisch van de Koran”) wordt bij officiele gelegenheden, in kranten en op radio en televisie gebruikt.

Voor een nederlander geeft het leren van de taal nogal wat moeilijkheden. De structuur is een andere dan van de eige taal en van de westerse talen die op de middelbare school zijn onderwezen. De klanken zijn anders. Het schrift is anders. En de gewoonten (leefwijze, begroetingen, etenswaren) zijn anders. Kortom, er is veel te leren.

Het arabische schrift

Het is een goed idee om te beginnen met het leren van het lezen en schrijven van het arabische alphabeth. Het is een duidelijk afgebakende opdracht en je leert tegelijkertijd de arabische klanken kennen. Het arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven. Het alphabeth heeft 28 tekens. Er zijn daarnaast extra tekens om klinkers weer te geven (deze worden meestal weggelaten, erzonder wordt de tekst ook wel begrepen). De handschriften kennen een aantal kleine variaties waarvan de meestvoorkomende moeten worden herkend. Verder wordt het arabische schrift ook als versiering gebruikt.

Op de site van Madinaharabic.com staat een inleiding op het arabische alphabeth (menu-optie “arabic reading course”). Het plezierige van deze site is dat ook de uitspraak van de letters via mp3-files is te horen.

De arabische taal

Het is goed mogelijk om in het arabisch veel zinnen te maken zonder gebruik van werkwoorden. Het gaat dan voornamelijk om zinnen die in het nederlands worden gevormd met de werkwoorden “zijn” of “hebben”. Voorbeelden zijn: Dat is een huis. Daar is het huis van de dokter. De dokter heeft een zoon. Dit is mijn boek. Nadat dit is geleerd kan men vervolgens leren hoe zinnen met werkwoorden worden gevormd.

Op dezelfde site van Madinaharabic.com staat een inleiding op het maken van arabische zinnen zonder werkwoorden (menu-optie “arabic language course”). Het plezierige van deze site is dat ook nu de uitspraak van de zinnen via mp3-files is te horen.

Grammatica

Een aantal arabische woorden

Fragmenten arabische tekst

Interessante informatie op het internet


versie: 5 mei 2006
version layout: 2020
© Drikus Kleefsman