Penrose tiling

Met een CSharp programma is een programma geschreven waarmee Penrose tilings zijn te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van projecties van pentaractsop een tweedimensionaal vlak. Voor de wiskunde wordt verwezen naar penrose, math

De gebruikte projectie-methode is in wezen niet erg verschillend van de door N.G. de Bruijn bedachte benadering van Penrose tilings door pentagrids. Figuren, die bedoeld zijn om de pentagrid-methode uit te leggen zijn hieronder met links weergegeven (zonder verdere uitleg). Enkele figuren uit het CSharp-programma:

penrose tiling || gekleurde tiling || pentagrid || pentagrid over tiling

versie: 29 december 2009; copyright: Drikus Kleefsman