Aantallen

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

BI

Uit het rapport "zelfevaluatie voor de visitatie van de studierichtingen Bedrijfsinformatica voltijd en deeltijd" zijn de volgende gegevens.

Sinds 1988 worden op de Hanzehogeschool (van voor de fusie) in een geautomatiseerd systeem opgeslagen. En pas sinds 1990 wordt bij de instroom vastgelegd welke studierichting na de gemeenschappelijke propaedeuse zal worden gevolgd. De meeste getallen in hetvrapport beperken zich daarom tot de jaren 1990-91 en 1991-92.

jaar: 1990 1991
instroom BI-voltijd: 45 44
instroom BI-deeltijd: 31 21
instroom BI-kort: - 25

1991 was het eerste jaar waarin de opleiding BI-kort werd aangeboden.

Voor de instroom in de hoofdfase BI (jaar 2) worden in het rapport de volgende getallen gegeven:

jaar: 1987 1988 1989 1990 1991
instroom BI-voltijd 2e jaar: 89 87 39 33 30

Een andere bron (Henk Moviat (feb 1994): 'studentenaantallen 1993 en prognoses voor 1994-2000') geeft het totaal aantal studenten bi-voltijd in de jaren 2, 3 en 4 samen weer:

jaar: 1989 1990 1991 1992 1993
2,3,4 samen: 215 184 138 123 105


HIO 1980-92

Uit het rapport "zelfevaluatie, rijkshogeschool groningen, afdeling Informatica, 1992" komen voor de instroom de volgende aantalen naar voren:

jaar: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
instroom: 32 51 73 93 81 109 78 113 118 77 54 58 59

Op 15 september 1992 stonden er 272 voltijd studenten ingeschreven, waarvan 29 voor de afstudeervariant Technische informatica. De deeltijdopleiding omvatte in totaal 28 studenten.
De richting Technische informatica bestaat sinds het cursusjaar 1991-92 en is een eenjarige opleiding voor studenten met een afgeronde (technische) vooropleiding op HBO-niveau. De instroom hiervoor is 11 studenten in 1991-92 en 26 in 1992-93
De deeltijdopleiding bestaat sinds het cursusjaar 1990-91 en is een vijfjarige opleiding (twee dagdelen per week). De instroom is 22 studenten in 1990-91, 8 in 1991-92 en 15 in 1992-93.


BI + HIO 1994-97

Sinds 1996 wordt het informatica-onderwijs aan de Hanzehogeschool ondergebracht in één afdeling. Op 1 en 2 december 1998 is de gecombineerde opleiding BI en HIO gevisiteerd. De instroomgetallen zoals deze in een latere bijlage aan het visitatierapport zijn toegevoegd laten de volgende getalen zien:

jaar: 1994 1995 1996 1997
instroom BI (voltijd): 42 60 70 77
instroom deeltijd: 35 45 55 62
instroom HIO: 87 98 103 144