BIO-team

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Het Bestuur van de school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs Groningen heeft in 1970 bij het Ministerie van Onderwijs een aanvraag ingediend om een Bedrijfsinformatica afdeling te mogen starten. Ook de HEAO scholen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem hadden een dergelijk verzoek ingediend. Om een dergelijke gesubsidieerde opleiding te kunnen realiseren moest een leerplan worden ontwikkeld en er moesten bekwame docenten worden gevonden.

het leerplan

De Commissie voor Wiskunde en Informatica voor het Hoger Beroepsonderwijs (WIHBO) heeft in 1971 de vorming van ontwikkelteams op het gebied van de informatica ter hand genomen. Hiervoor werden docenten gezocht die geheel of gedeeltelijk van hun lestaken werden ontheven om onder begeleiding van deskundigen een aantal taken op zich te nemen.

Dit waren o.m.

  • Het volgen van colleges aan universitaire instellingen
  • Het werken in universitaire en industriéle rekencentra
  • Het bestuderen van vak- en onderwijsliteratuur
  • Het uitwerken van een leerplan
  • Het voorbereiden van cursussen voor docenten betreffende de ontworpen leerstof

De deelnemende scholen hadden elk hun eigen specialiteit. Door Amsterdam werd kennis rond de onderwerpen databases en Cobol ingebracht, door Arnhem de toepassingen van informatica in economie, door Den Haag het onderwerp informatiesystemen en vanuit Groningen de programmeertalen (o.a Algol, later Pascal, later Cobol en bestandsorganisatie). De deelnemer in het landelijk overleg vanuit de groningse HEAO was Frans Bertens. Hij was een wiskundedocent, afkomstig van het Rekencentrum van de Technische Hogeschool Delft, en belast met het voorbereiden van de BI-afdeling in Groningen. Hij was ook de voorzitter van de stuurgroep Automatisering van de school, met als taak de integratie van de Informatica in de andere vakken en beheer van de apparatuur.

De eerste voorzitter van het BIO-team was Johan Stomps uit Den Haag, ook een wiskundige en de latere oprichter van Academic Service. Hij werd later opgevolgd door Jacques Boersma. In 1973 werden twee leerplannen gepubliceerd, één voor de BI en de andere voor de HIO. Nadat enkele jaren met deze programma's was gewerkt werd om een aanpassing ervan gevraagd. In 1982 verscheen het rapport 'bedrijfs(kundige) informatica opleiding' met als ondertitel 'leerplan en beschouwingen over het onderwijs in de bestuurlijke informatica en het appreciatie onderwijs aan het HEAO'. Uitgegeven door Academic Service, vanzelfsprekend. Een rapport van 110 bladzijden dik met doelstelling voor het BI onderwijs, met een visie op het vakgebied der informatica, een leerplan en veel meer.

bekwame docenten

Het integreren van Informatica in de economische vakken is pas echt tot stand gekomen toen docenten die de bevoegdheidscursussen volgden, aantraden.

Een landelijk probleem was de bevoegdheid van docenten die bij het AIV- en BI-onderwijs waren of zouden worden betrokken. Er bestonden nl. geen normen voor de bevoegdheden zoals die er wél waren voor b.v. vakken als Nederlands of Wiskunde. Om docenten in de gelegenheid te stellen een bevoegdheid te behalen werden ad hoc cursussen voor zowel het HEAO als voor het HTO georganiseerd. Er bestonden twee bevoegdheden de AIV (kleine) bevoegdheid en de Informatica (grote) bevoegdheid. De eerste bevoegdheid was voor het lesgeven in het vak Automatische Informatieverwerking in alle afdelingen van het HEAO, terwijl de grote bevoegdheid vereist was voor het lesgeven in de BI-afdeling.

De volgende docenten waren vanaf het begin bij de ontwikkeling van de BI betrokken: Bert Alblas (Informatiesystemen), Theo Galema (practica), Jos Huysmans (Simulatie, Operations Research, Computerorganisatie), Jan van der Ploeg (Economische vakken), Frans Bertens (Programmeren en Systeemanalyse), Jan Wolters (Systeemanalyse/ontwerp).