Exploitatie en Beheer

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Van oudsher richt de aandacht van ICT'ers met een opleiding op hbo- of wo-niveau zich op de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen. Eind jaren negentig bereikten de afdeling signalen uit het werkveld dat dit maar een deel van de beroepspraktijk is. Vooral in de beroepenveldcommissie wordt aangedrongen op meer aandacht voor IT Service Management (Exploitatie en Beheer). Dit vakgebied is onstaan aan het begin van de jaren negentig met de introductie van ITIL en beoogt het beheer van informatiesystemen professioneler aan te pakken dan tot dan toe gebruikelijk was. Niet meer het "in de lucht houden van systemen", maar het "bieden van constante en voorspelbare kwaliteit van IT-dienstverlening" werd het parool. De afdelingsdirecteur zag hierin een mogelijkheid het bedrijfskundig gehalte van de opleidingen te versterken, dat als gevolg van de fusie en de introductie van Universele Informatiekunde toch wat naar de achtergrond dreigde te verdwijnen. Bovendien kent Exploitatie en Beheer een technische poot en een bedrijfskundige poot. Door een afstudeerprofiel E&B te ontwikkelen en open te stellen voor zowel studenten HIO als studenten BI zou dit een waarlijk fusieproduct kunnen worden.

Het afstudeerprofiel ging voorjaar 1999 van start met een flinke groep studenten. Het profiel bleek vooral veel gekozen te worden door studenten BI. De verhouding lag op ongeveer 2/3 deel BI-studenten en 1/3 deel HIO-studenten. Deze verhouding bleef met kleine variaties lange tijd in stand. In de jaren van haar bestaan heeft ongeveer 1/3 deel van alle studenten het afstudeerprofiel gekozen. Zij volgden het profiel in plaats van semester 7 Open Systemen bij HIO of semester 6 Bedrijfsprocesontwerp bij BI.

Het profiel kende voor die tijd een tamelijk moderne onderwijsopzet. Bij de ontwikkeling van het profiel bleek al dat het vakgebied breed van karakter is en zowel vanuit bedrijfskundig als technisch perspectief veel aspecten kent. Daarom koos het ontwikkelteam (Jos Bos, Henk Hindriks, Marten Bijma, Theo Verbeek, Victor Schmidt) niet voor de toen gebruikelijke aanpak van theorievakken met een project, maar voor een thematische aanpak. Er waren twee thema's, die elk enkel uit een geintegreerd project bestonden. Deze opzet bleek onder de studenten goed aan te slaan.

Met alle herontwerpen en onderwijsvernieuwingen bestaat het afstudeerprofiel nog tot op de dag van vandaag, zij het dat het nu verdeeld is over drie opleidingen. Verder bestaat de mogelijkheid om slechts een deel van het profiel te doen als onderdeel van de minor. Ondanks dat heeft de afdeling in HBO-i-land en in het regionale bedrijfsleven waardering geoogst, al was het maar dat ze de durf getoond heeft een ondergewaardeerd onderdeel van Informatica aan haar studenten aan te bieden. Inmiddels is IT Service Management bij de meeste informatica-opleidingen in het hbo een vast onderdeel van het curriculum. De afdeling heeft daar mede aan bijgedragen door in een vroeg stadium het belang van het vakonderdeel te onderkennen.