Heao

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

De heao start in 1967. In dat jaar wordt goedkeuring gegeven aan het starten van heao's in Amsterdam, Rotterdam, Sittard en Groningen. In 1969 volgen heao's in Den Haag en Enschede. In Groningen begint de heao in een herenhuis aan het Martinikerkhof. De eerste directeur is dhr. Greimer, van oorsrong leeraar Aardrijksknde. Bekende namen die in het begin lid van bestuur van de stichting waren: Noordhoff, Wolters, de Lange, Kees Hager. Later wordt Henk de Haan voorzitter van stichtingsbestuur

de gebouwen

Na een "rommelig" begin van het onderwijs (het lesmateriaal moet nog worden ontwikkeld) en een sterke stijging in studentenaantallen wordt gezocht naar geschikte gebouwen voor het onderwijs. In 1970 doen een tweetal houten barakken aan de Henri Dunantstraat en de Laan Corpus den Hoorn dienst als onderdak. Voor uitbreiding van schoolgebouwen moet er steeds overleg met het ministerie zijn, zij bepalen wat er op dat terrein mogelijk is. Zo wordt in 1973 door het ministerie het lokalenplan van de heao uitgebreid met een bibliotheekruimte.

Later wordt er ook lesgegeven aan de Queridolaan en in kerkgebouwen. Tentamens worden soms afgenomen in de Groningenhal ("de veemarkt"). En op 1 november 1978 wordt door de heao en de RUG samen een brief naar het ministerie van onderwijs gestuurd met het verzoek een bouwterrein in Paddepoel in erfpacht te mogen nemen. In 1982 wordt met de bouw begonnen en in 1984 wordt het gebouw in gebruik genomen. Het lokalenplan gaat uit van 900 studenten.

nieuw Heao gebouw Paddepoel

Op de foto staat het heao-gebouw. De foto is vanaf de universiteit richting Aduard genomen. De rode luchtbrug verbindt het heao-gebouw met de Zernike-vleugel van het universiteitscomplex. Wat opvalt is dat veel van het terrein achter het gebouw tegenwoordig bebouwd is.


docenten heao uit 1979

docenten heao 1979


  • bovenste rij van links naar rechts

A.B. Borg, docent engels; Alblas, economie + infosystemen; Henk Koot, bedrijfseconomie; naam??, recht? ; Ruud Skala, Lichamelijke oefening; naam??, nederlands; Jan Voordewind, algemene economie; Henk ..., algemene economie; Frans Bertens, wiskunde en programmeren; Frans de Weger, wiskunde; Charles Rosheuvel, recht; Albert Kamps, sociologie en psychologie; Boekema, commerciele economie;

  • middelste rij

naam??, duits; Ivan Schlezak, sociologie; Wil Freijland, commerciele economie en stages; naam??, duits; Gineke Smit, recht; Martin ..., algemene economie; Jann Klooster, directeur; Jules de Goede, bedrijfseconomie;

  • voorste rij

Joop Oostindier, wiskunde; Christophe van Boven, psychologie


"checken hoe het zit:"

Bij begin van bouw in Paddepoel: 3 a 400 studenten. zo'n 20 docenten. o.a. Kronemeijer.

Mindert ook bevoegd voor AIV.

Wil Freiland is als commercieel econoom begonnen. Naast Victor Ferrari. Daarna Freiland naar stagebegeleider. Directie bestond toen uit Jann Klooster en Mindert Kronemeijer (adjunct directeur).

Wil Freiland wordt plaatsvervangend directeur.