Programma BI-dt

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Algemeen

BI en BI-kort zijn twee opleidingen die deel uitmaken van de "avond-heao". In het cursusjaar '92-'93 worden alle lessen van de avond-heao op twee avonden gegeven: op maandag-avond en op donderdag-avond.

BI '92-'93

vak 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar
bedrijfsorganisatie 2 - - -
administratieve organisatie - 2 - -
bedrijfsadministratie 2 2 - -
bedrijfseconomie 2 2 2 2
programmatuur 2 - 2 -
personal computer 2 - - -
database - 2 2 -
systeemanalyse - 2 2 4
management informatiesystemen - - - 4
pcv/nederlands - 1 - -
wiskunde 3 - - -
statistiek - 2 - -
operations research - - 2 -
keuzevakken - - 2 2

Daarnaast staan op het lesprogramma bedrijfsorientatie (14 studiepunten) en stage (28 studiepunten). Verreweg de meeste studenten krijgen vrijsteling voor deze onderdelen. Het onderdeel scriptie (14 studiepunten) staat in het vierde jaar gepland, naast de al volgeplande lesavonden.


BI-kort '92-'93

vak 1e jaar 2e jaar
bedrijfsadministratie 1 -
bedrijfsorganisatie 1 -
administratieve organisatie - 2
programmatuur 2 2
hardwarekennis 1 1
systeemanalyse 4 4
communicatieve vaardigheden - 1
databases 3 2