Programma BI-vt

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Propaedeuse

De propaedeuse is in grote mate gemeenschapelijk voor alle studierichtingen van de HEAO. Wel moeten studenten in het eerste jaar al aangeven in welke studierichting zij na de propaedeuse willen doorstuderen. Die keuze is ook bepalend voor de keuzerubriek die de student in het eerste jaar zal volgen. Het overgrote deel van het eerste jaar was voor ale studenten gelijk. Deze verplichte rubrieken zijn:

Bedrijfskunde I
Bedrijfskunde II
Algemene Economie
Mens en Maatschappij
Methoden, modellen, systemen
Talen
Sport

Hoofdfase

De BI is in tegenstelling tot de andere HEAO opleidingen een vierjarige. Het vierde jaar is het stagejaar met een wekelijkse "terugkomdag". De lesuren-tabel ziet er als volgt uit:

Vak 2e jaar 3e jaar 4e jaar
SASO/Informatiesystemen 4 6 8
bestandsorganisatie/database 2 3 -
programeren 6 - -
computersystemen 2 - -
bedrijfseconomie 2 4 -
wiskunde 2 - -
statistiek 2 3 -
operations research - 3 -
bedrijfsadministratie 2 - -
economie 2 - -
sociologie/psychologie 1 - -
engels 2 - -
nederlands - 1 -
sport 2 1 -
prakticum sociale vaardigheden - 2 -
keuzevaken - 6 -

De keuzevakken in het 3e jaar zijn: Bedrijfsadministratie, Computerorganisatie, Computer en Recht, EDP Auditing, Sociologie/Psychologie, Econometrie, Simulatie en Wiskunde.

Leerstofomschrijving

Per vak bestaat een leerstofomschrijving. Steeds wordt aangegeven wat de doelstelling van het vak is, welke lesvormen gebruikt worden, hoe het eindcijfer tot stand komt, de gebruikte boeken en de benodigde tijd buiten de colleges om. Een bijzonder voorbeeld is het vak Sport, waarvan de doelsteling is:

  • stimulering tot het zich bewegen en bewegingsverrijking;
  • introductie in en voorbereiding op een verantwoord 'vrijetijdsgedrag';
  • bevordering van sociale contacten;
  • compensatie tegenover misvormende invloeden vanuit de maatschappij;
  • ontspanning door het aanbieden van mogelijkheden tot het doen van dingen die men 'zo maar' leuk vindt;
  • aanpassing, het leggen van verbinding van de eigen individuaiteit naar de gemeenschap met haar kaders en spelregels;
  • gunstige beinvloeding van de studieresultaten;
  • sociale vaardigheidstraining.