Programma HIO-vt

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

HIO '94-'95

Het programma van de HIO heeft , na twee "theoretische" jaren in het 3e jaar een praktijkjaar. Hierin worden twee stages gedaan van verschillende aard (qua bedrijfsaard, -grootte eninformatica-problematiek) Het 4e jaar geeft de verdieping aan de al aanwezige kennis. Er zijn in dit jaar twee afstudeervarianten: Informatica (i) en Bedrijfsinformatica (bi). De tweede helft van het vierde jaar is gereserveerd voor het afstudeeronderzoek.

Lesuren-tabel:

vak 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar (i) 4e jaar (bi)
computerarchitectuur 2 2 - 1,5 -
telematica - 4 - 1,5 1
programmeren 4 2 - 1 1
simulatie - - - 1,5 1,5
software engeneering - 2 - - -
systeemprogrammatuur - 2 - 1 -
human computer interaction - - - 0,5 -
databasetechniek 1,5 1,5 - - -
theoretische informatica 2 - - - -
vertalerbouw - 1 - 1 -
analyse 4 - - - -
discrete wiskunde 2 - - - -
statistiek - 1 - - -
lieaire en computergraphics - 1,5 - - -
informatiesystemen 2 2 - 1 1
technische informatiesystemen - - - 1 -
inleiding ontwerpen 0,5 - - - -
taalbeheersing 1 1 - - -
engels 1 1 - 0,5 0,5
recht - - - 1 1
bedrijfskunde - 2 - - *
practicum applicaties 1 - - - -
capita selecta - - - 0,5 0,5

* vakken gegeven door afdeling bedrijfskunde: sociale bedrijfskunde, logistiek, bedrijfsorganisatie, calculatie en managementgame.

In het rooster van het 1e en 2e jaar wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke beroepsvaardigheden (1 studiepunt)

Leerstofinhoud

In de studiegids staat per onderdeel beschreven wat de doelstelling en wat de inhoud is. Als voorbeeld staat hieronder wat de inhoud is van programmeren.

 • 1e helft 1e jaar (in Modula-2)
  • syntaxdiagrammen, ENBF
  • opsommingstype, integer, boolean, ...
  • toekenings, keuze en herhalingsopdracht
  • procedure, function, parameter-mechanisme, scope-regels
  • invoer, uitvoer
  • pre- en postcondities, invariantie, teststrategien
  • record met variant, set, file, pointer
  • eenvoudige lineaire datastructuren
 • 2e helft 1e jaar
  • abstracte datastructuren
  • definitie- en implementatie-modulen
  • exporteerbare en hidden objecten
  • genericiteit
  • stack, queue, dequeue, lijst
  • recursieve datastructuren en recursieve algorithmen
  • bomen, backtracking, B-boom
 • 2e jaar, logisch programeren
  • clauses, rules en facts
  • unificatie, resolutie, Hornclauses
  • lijsten, netwerken en bomen
  • klassieke algorithmen in LP
 • 2e jaar, objectgeorienteerd programmeren
  • OOP-stijl
  • objecten, instances, classes, data-abstractie, informationhiding
  • type hierarchie, overerving, object-specificatie, polymorfisme
 • 4e jaar, functional programming
  • kennismaking met eenvoudige functionele taal
  • wiskundige basis en de semantiek van functionele talen
  • implementatie van functionele talen