Programma Informatica

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

In 1996 zijn BI en HIO gestart met een gemeenschapelijke propaedeuse. In de jaren daarna verschijnen in de studiegidsen steeds meer details van de jaren na de propaedeuse. De gegevens die hierna volgen komen uit de studiegids 2000-01.


Structuur opleiding voltijd

De studie kent een gemeenschappelijk eerste jaar. Daarna kiest de student voor een programma dat meer op de BI-thema's of meer op de Hio-thema's is gericht. De duur van dit vervolg is drie semesters. De rest van de studie wordt gevormd door een semester specialisatie, een semester stage en een semester afstuderen.

Er zijn drie specialisaties (profielen). Eén ervan, I/e&b (exploitatie en beheer) is zowel geschikt voor BI-ers als voor HIO-ers. De andere specialisaties zijn I/i (software engineering), speciaal voor HIO-studenten en I/bi (bedrijfskundige informatica), speciaal voor BI-ers.


Structuur opleiding deeltijd

Alle deeltijdstudenten beginnen met de opleiding BI-kort, een tweejarige opleiding. Daarna kunnen de studenten ook kiezen tussen een meer op de BI of meer op de HIO gerichte opleiding. Er wordt slechts één specialisatie in deeltijd aangeboden: I/e&b


Studiepunten tabellen

In de studiegidsen (één voor voltijd en één voor deeltijd) komen geen lessentabellen meer voor, alleen studiepunten-tabellen. De studiepunten geven de hoeveelheid tijdsbesteding die normaal gesproken aan een onderdeel moet worden besteed. Elk jaar heeft een studielast van 42 punten.

Propaedeuse voltijd

onderwijseenheid punten module
introductie 1 introductie
project 1 3 project 1a en 1b
project 1 1 inleiding bedrijfsprocessen
project 2 6 project 2a en 2b
project 2 1 professionele persoonlijke vaardigheden
informatiesysteemontwikkeling 6 informatiesysteemontwikkeling a, b en c
programmeren 1 7 programmeren 1a, 1b en 1c
wiskunde 1 3 wiskunde 1a, 1b en 1c
wiskunde 1 2 theoretische informatica
taal- en communicatieve vaardigheden 3 bedrijfscommunicatie a en b
taal- en communicatieve vaardigheden 2 engels 1a en 1b
HIO/BI profielvakken 1 inleiding computersystemen
HIO/BI profielvakken 2 computersystemen
HIO/BI profielvakken 3 bedrijfskunde a en b
HIO/BI profielvakken 1 arbeidsmatktorientatie

Er is ook een verkort programma voor vwo-studenten. Zij krijgen daardoor de mogelijkheid om de propaedeuse in een half jaar te halen.


Profiel BI

Het profiel BI (Bedrijfskundige Informatica) bestaat uit vier theoriesemesters, een stagesemester en een afstudeersemester. De vier theoriesemesters zijn elk opgebouwd rond een thema. Deze thema's zijn:

  • semester 3: ondernemen met telematica
  • semester 4: systeemontwikkeling met 4e generatie hulpmiddelen
  • semester 5: object georienteerde systeemontwikkeling
  • semester 6: bedrijfsorganisatie en -ontwerp

semester 3

onderwijseenheid punten module
informatica 1 4 telematica a, b
bedrijfskunde 1 2 administratieve organisatie a, b
bedrijfskunde 1 3 bedrijfsadministratie
hbo-algemeen 1 bedrijfscommunicatie 1a
hbo-algemeen 2 engels 2a, 2b
hbo-algemeen 3 statistiek a, b
project telematica 6 project telematica a,b


semester 4

onderwijseenheid punten module
informatica 1 2 databasetechnologie
informatica 1 4 rapid application development + project
bedrijfskune1 2 inleiding exploitatie & beheer
hbo-algemeen 1 bedrijfscommunicatie 1b
hbo-algemeen 1 SAP
stage 11 orientatiestage


semester 5

onderwijseenheid punten module
informatica 2 2 applicatieontwikkeling 3GL
informatica 2 3 OO systeemontwikkeling
informatica 2 2 informatiesystemen
bi- en hbo-algemeen 2 wiskunde 2
bi- en hbo-algemeen 2 projectmanagement
bi-en hbo-algemeen 1 bedrijfscommunicatie 2
bi- en hbo-algemeen 2 bedrijfseconomie 1
project 5 2 project projectmanagement
project 5 5 project OO systeemontwikkeling

semester 6

onderwijseenheid punten module
informatica en bi 3 operations research a, b
informatica en bi 3 workflow management a, b
informatica en bi 1 EDP auditing
bedrijfskunde 2 2 bedrijfseconomie 2
bedrijfskunde 2 5 personeel, organisatie en management a, b
project WFM/BPR 7 project WFM/BPR a, b


semester 7

onderwijseenheid punten module
stage 2 20 verdiepingsstage deel 1, deel 2
stage 2 1 persoonlijke professionele vaardigheden

semester 8

onderwijseenheid punten module
afstudeerproject 21 afstudeerproject deel 1, deel 2profiel Software Engineering

Het profiel HIO (Software Engineering) bestaat uit vier theoriesemesters, een stagesemester en een afstudeersemester. De vier theoriesemesters zijn elk opgebouwd rond een thema. Deze thema's zijn:

  • semester 3: databases
  • semester 4: programmeren
  • semester 5: client server
  • semester 6: open systemen

semester 3

onderwijseenheid punten module
databases 5 relationele databases a, b
logica 2 discrete wiskunde
logica 2 logica
logica 2 logisch programmeren
programmeren 4 programmeren 2a, 2b
programmeren 2 wiskunde 2
inl. software engineering 2 inl. systemen
bedrijfscommunicatie 1 2 bedrijfscommunicatie 1a, 1b

semester 4

onderwijseenheid punten module
logica 2 discrete wiskunde 2
inl. software engineering 2 inl. exploitatie & beheer
programmeren (OO) 6 programmeren 2c
stage 11 orientatiestage


semester 5

onderwijseenheid punten module
project C/S 4 project client/server
project C/S 2 inl. software engineering
taalvaardigheden 2 bedrijfscommunicatie 2a, 2b
taalvaardigheden 2 engels 2a, 2b
(gedistribueerde) systemen 2 computerarchitectuur
(gedistribueerde) systemen 2 besturingssystemen 1
(gedistribueerde) systemen 2 interproces communicatie
(gedistribueerde) systemen 3 client/server programming
(gedistribueerde) systemen 2 communicatie en netwerken

semester 6

onderwijseenheid punten module
stage 2 20 verdiepingsstage deel 1, 2
stage 2 1 persoonlijke professionele vaardigheden


semester 7

onderwijseenheid punten module
open systemen 3 besturingssystemen 2
open systemen 2 internetworking
databases en internet 3 advanced databases
databases en internet 4 voortgezet programmeren
capita selecta 3 lineaire algebra en computergraphics
capita selecta 2 functioneel programmeren
taalvaardigheden 2 1 mondelinge comm. vaardigheden
taalvaardigheden 2 2 engels 3
taalvaardigheden 2 1 studiepunt sociale activiteiten

semester 8

onderwijseenheid punten module
afstudeerproject 21 afstudeerproject deel 1, 2

profiel E&B

Het profiel E&B (Exploitatie en Beheer) is te volgen door studenten die daarvoor de stof van de semesters 3, 4 en 5 of uit het profiel BI of uit het profiel HIO hebben gevolgd. Het profiel richt zich enerzijds op de technische kant en anderzijds op de bedrijfskundige kant van de exploitatie en het beheer van informatiesystemen. Semester 6 is een theoriesemester. Daarna volgen het stagesemester en het afstudeersemester.

semester 6

onderwijseenheid punten module
operationeel beheer 9 practicum operationeel beheer
project IT-beheer 9 project IT-beheer
management aspecten 1 algemene management vaardigheden voor IT beheer
management aspecten 2 management aspecten van beheer


semester 7

onderwijseenheid punten module
stage 2 20 verdiepingsstage deel 1, deel 2
stage 2 1 persoonlijke professionele vaardigheden

semester 8

onderwijseenheid punten module
afstudeerproject 21 afstudeerproject deel 1, deel 2

Deeltijd

De gegevens hieronder komen uit een aparte studiegids Informatica Deeltijd 2000-2001. De eerste vier semesters vormen samen de opleiding BI-kort. Het is een tweejarig trajct dat opleidt tot een officieel hbo-diploma. De semesters 5 tot en met 8 leiden op tot diploma's die vergelijkbaar zijn met die van het voltijdse onderwijs. Er is een traject voor het halen van het BI-diploma en een traject voor het halen van het HIO-diploma.


semester 1

onderwijseenheid punten module
bedrijfskunde 2 bedrijfsadministratie
bedrijfskunde 2 beheer
implementatie 2 programmeren in java 1
implementatie 2 inleiding Microsoft Office
implementatie 3 Access en Excel
informatietechnologie 3 computer architectuur en netwerken

semester 2

onderwijseenheid punten module
analyse 2 datamodellen
analyse 3 dataflow
analyse 2 user interfaces
implementatie 2 programmeren in java 2
implementatie 2 databases en SQL
informatietechnologie 2 operating systems
informatietechnologie 1 internet

Ook hoort bij de leerstof van het eerste jaar een stage van 14 studiepunten, waarvoor de meeste studenten een vrijstelling krijgen

semester 3

onderwijseenheid punten module
bedrijfskunde 4 administratieve organisatie
analyse 2 communicatieve vaardigheden a, b
analyse 1 ontwikkelingsmethodieken
analyse 1 project RAD
analyse 2 objectorientatie en UML
analyse 2 informatiebeleid en definitiestudie
implementatie 1 client server

semester 4

onderwijseenheid punten module
capita selecta 4 capita selecta
analyse 5 cases analyse
implementatie 5 cases implementatie

Ook hoort bij de leerstof van het tweede jaar een stage van 14 studiepunten, waarvoor de meeste studenten een vrijstelling krijgen


semester 5

onderwijseenheid punten module

semester 6

onderwijseenheid punten module

semester 7

onderwijseenheid punten module

semester 8

onderwijseenheid punten module