hbo-informatica Groningen 2015

De geschiedenis van de School of ICT van de Hanzehogeschool Groningen

In grote lijnen: de oorsprong van de school of ICT in Groningen, een aantal bizonderheden en een (niet volledige) lijst van medewerkers, alles voor 2010.

Feiten

de organisatie-onderdelen waaruit de huidige school is ontstaan: organisatie

de namen van docenten, leidinggevenden, administratie: personen

aantallen studenten: aantallen

Ontwikkelingen, meningen en anecdotes

Een anecdote, een mening over veranderingen in het onderwijs, over Blackboard, over het hbo-nivo, het contract-onderwijs, vrouwen in de informatica: opmerkelijk

Belangrijke jaartallen informatica

Pas in 1989 werd er voor het eerst nagedacht over het maken van een World Wide Web. En de eerste (electronische) computer is er sinds de tweede wereldoorlog. Een paar van dit soort feiten is hier te vinden: geschiedenis

Internet adressen

Een aantal internet adressen over de geschiedenis van het informatica-onderwijs, het hbo en over de Hanzehogeschool.


versie: 2010
version layout: 2020
© Drikus Kleefsman