BI-kort

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

het ontstaan van BI-kort

Aan het einde van de jaren tachtig onstond de mogelijkheid om naast de 4-jarige opleidingen kortere trajecten aan te bieden. Binnen de deeltijd was het altijd al mogelijk om een aantal losse vakken uit het vierjarige traject te volgen. Maar een op een bepaalde doelgroep afgestemde kortere opleiding was er niet. In 1989 is een door Johan Kamperman opgestelde aanvraag voor het beginnen van de opleiding BI-kort naar de minister gestuurd en op 28 oktober 1990 kwam het heuglijke bericht dat de opleiding mocht worden gestart. Hierna heeft Drikus Kleefsman de opleiding geimplementeerd en in 1991 is het eerste jaar gestart.

De belangsteling voor BI-kort bleek groot te zijn. Een gevolg van het aanbieden van deze opleiding was wel dat het aantal aanmelders voor de 4-jarige BI sterk terugliep. Er was immers de mogelijkheid om eerst het BI-kort diploma te behalen en daarna er voor te kiezen om alsnog het vierjarige traject te gaan volgen met vrijstellingen. Veel van de vakken uit het 2-jarig traject waren identiek aan die uit het vierjarige, zie programma '92-93. Vanwege de teruggang in het aantal aanmeldingen voor het vierjarig BI werd later besloten alle studenten eerst het twee-jarige BI-kort traject te laten volgen.

Na de fusie in 1996 tussen de hio en de bi ontstond de mogelijkheid om ook de deeltijd van de hio in te passen in deze structuur. Zij volgden vanaf toen in de eerste twee jaren een gezamenlijk programma met de BI-studenten.

de aanvraag

aanvraag BI-kort

de implementatie

1e folder BI-kort

foto eerste lichting

File:BIK lichting1