Opmerkelijk

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search
Algemeen
 • contractonderwijs,... [[]]
 • vrouwen in de informatica. In Nederland lijkt het moeilijk vrouwen voor computers te interesseren. Waar ligt dit aan en op welke manier zijn er pogingen ondernomen meer vrouwen naar de Hanze te lokken, ... [[]]
 • de heao, ...heao
 • begin ontwikkeling van het BI onderwijs, ...BIO-team
 • de hts, ...hts
 • de STC fusies uit 1986-87, ...STC-fusies
BI voor de fusie van 1996
 • BI voltijd. Het ontstaan en de gang van zaken, ...BI-vt
 • BI deeltijd. Het ontstaan en de gang van zaken, ...BI-dt
 • BI-kort, een tweejarige hbo-opleiding. Het ontstaan, ...BI-kort
 • BI voltijd, het programma uit 1987-88, ...programma BI-vt
 • BI deeltijd en BI-kort, de programma's uit 1992-93, ...programma BI-dt
 • een foto van BI-voltijd cursusjaar 198?/198? (is er nog niet!). Wie staan er op en wie van hen werkt nu nog in een informatica-functie, ...[[]]
 • een foto van BI-kort cursusjaar 199?/199? (is er nog niet!). Wie staan er op en wie van hen werkt nu nog in een informatica-functie, ...[[]]
 • ook de BI heeft lang met Prime computers gewerkt. Welke programma's werden gebruikt en hoe werd een computerpracticum gegeven, ...[[]]
 • de voltijd/deeltijd discussie. Zijn voltijd en deeltijd gelijk of gelijkwaardig en hoe meet je dat, ... [[]]
HIO voor de fusie van 1996
 • HIO voltijd. De gang van zaken, ...HIO
 • HIO voltijd, het programma uit 1994-95, ...programma HIO-vt
 • een foto uit cursusjaar 1989/1990. Wie staan er op en wie van hen werkt nu nog in een informatica-functie, ...[[]]
 • ook de HIO heeft lang met Prime computers gewerkt. Welke programma's werden gebruikt en hoe werd een computerpracticum gegeven, ...[[]]
 • kopcursus Technische Informatica, ...kopcursus TI
De fusie van 1996
HBO Informatica, na de fusie van 1996
HBO Informatica, als zelstandige school of ICT, na 2003?

wordt later geschreven


Foto's
 • enkele foto's uit het verleden van de opleidingen, ...lijst images